Dr. Özge Karadağ Çaman

 

Doç.Dr.Özge Karadağ Çaman, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, halk sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde almıştır.     2017 yılında Londra Üniversitesi’nde (London School of Hygiene and Tropical Medicine) sağlığı geliştirme konusunda mezuniyet sonrası bir program tamamlamıştır. 2010 yılında İsveç‘te Lund Üniversitesi’nde, 2017 yılında A.B.D.‘de Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Dr. Karadağ Çaman 12 yıl Hacettepe Üniversitesi`nde görev yapmasının ardından halen Columbia Üniversitesi’nde (Earth Institute, Center for Sustainable Development) kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır (https://csd.columbia.edu/people/ozge-karadag-caman).

Dr. Karadağ Çaman 15 yıldan uzun süredir Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kuruluşları ile çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır.

İlgi alanları arasında savunmasız/dezavantajlı grupların sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimi, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, toplum ruh sağlığı, damgalama ve ayrımcılık, sağlık hizmetlerine toplum katılımı, göç ve sürdürülebilir kalkınma konuları yer almaktadır.

Her yıl Berlin’de düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi kapsamında 2018 yılında dünyadan seçilen Genç Lider Hekimler (https://www.interacademycouncil.net/person/ozge-karadag-caman) arasında yer alan Karadağ Çaman, zirvenin açılışında da Genç Lider Hekimler adına bir konuşma yapmıştır (World Health Summit 2018 Opening Speech by Ozge Karadag Caman).

Halen Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de mülteci ve yerel gençlerin sağlığının geliştirilmesi konusunda projeler (https://reach-health.com/#/) yürütmekte olan Karadağ Çaman’ın, aynı zamanda bir halk sağlığı uzmanı olarak pandeminin kontrolü konusunda araştırma, danışmanlık ve eğitim çalışmaları bulunmaktadır.

Dünyanın en köklü tıp dergilerinden biri olan The Lancet Dergisi tarafından kurulan COVID-19 Uluslararası Komisyonu’nda (https://covid19commission.org/secretariat) görevli olan Karadağ Çaman, aynı zamanda her yıl Küresel Mutluluk ve İyilik Hali Politika Raporunu yayımlayan Küresel Mutluluk Konseyi’nin (Global Happiness Council) (https://www.happinesscouncil.org/) yeni uzmanlardan biridir.