Evren Balta

 

 

Evren Balta Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanıdır. Çalışmaları karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, dış politika, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset alanlarında yoğunlaşmaktadır. Balta’nın Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti (İ. Akça ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010); Küresel Siyasete Giriş (İletişim Yayınları, 2014), Kuşku ile Komşuluk : Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler (G. Özcan ve B. Beşgül ile birlikte, İletişim Yayınları, 2017) adlı derlemeleri ve Küresel Güvenlik Kompleksi (İletişim Yayınları, 2012) ve Tedirginlik Çağı: Şiddet, Siyaset ve Aidiyet Üzerine (2019) isimli kitapları mevcuttur. Son kitabi olan The American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism (O Altan-Olcay ile birlikte, UPenn, 2020) American Sociological Association tarafindan verilen uluslararasi bir akademisyen tarafından yazılan en iyi kitap ödülünü almıştır. Dr. Balta’nın araştırmaları Fulbright, Mellon Vakfı, Social Science Research Council, American Association for University Women ve TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından desteklenmiştir. Balta aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli araştırmacısı, Global İlişkiler Forumu (GIF) üyesi ve Uluslararası İlişkiler dergisinin eş-editörüdür. 2021 yılından itibaren TÜSİAD bünyesinde oluşturulan Küresel Siyaset Forumu’nun akademik koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.